POLITIKA PRIVATNOSTI

Definisanjem politike privatnosti korisnicima pružamo uvid kako se, u koju svrhu i u kojim situacijama podaci o korisnicima web sajta connectwomen.com prikupljaju. Zavisno od opcija integrisanih u okviru stranice Udruženja za profesionalni razvoj žena “Poveži žene” iz Niša (u daljem tekstu: Udruženja), prikupljaju se  različiti podaci, pri čemu je njihova upotreba uvek ograničena na namenu koja se korisnicima predočava prilikom njihovog unosa. Politika privatnosti se odnosi na upotrebu kolačića (eng. Cookies) i podataka koje unosite u različite obrasce u okviru internet stranice Udruženja i njenih pripadajućih sekcija. 

Svi podaci koje unesete na sajt Udruženja, koriste se isključivo od strane kancelarije Udruženja, pri čemu se ni u jednom trenutku svesno ne izlažu uticaju trećih strana. U slučaju neželjenih situacija uzrokovanih delovanjem na koje Udruženje nema direktan uticaj, Udruženje ne može snositi odgovornost, pri čemu se obavezuje da ukoliko o tome poseduje saznanja, o nastaloj situaciji obavesti elektronskim putem one čije podatke poseduje u svojoj evidenciji.

Zvanični internet adresa Udruženja za profesionalni razvoj žena “Poveži žene” je : www.connectwomen.com

Zvanična e-mail adresa Udruženja je office.connectwomen@gmail.com

Upotrebom zvanične internet stranice Udruženja, smatra se da ste saglasni sa njenom politikom privatnosti.

LIČNI PODACI

Na zvaničnoj internet adresi Udruženja, unos ličnih podataka predviđen je u sledećim sekcijama: 

ČLANSTVO

Podaci uneti u elektronsku formu za članstvo dostavljaju se na zvaničnu e-mail adresu, a potom nakon inicijalnog kontakta i realizovanih procedura u skladu sa Statutom  Udruženja, evidentiraju u bazi članstva. Svi dostavljeni podaci koriste se isključivo u svrhu Vašeg informisanja o aktivnostima i radu Udruženja, kao i svim drugim informacijama za koje pretpostavimo da mogu biti relevantne za Vas, putem e-mail obaveštenja (Mailchimp Newsletter) ili kontakta od strane kancelarije Udruženja.

NEWSLETTER formular

Prijavom na newsletter Vaša e-mail adresa ulazi u našu evidenciju. Udruženje za profesionalni razvoj žena “Poveži žene” koristi eksterni newsletter servis Mailchimp, pri čemu Vaša adresa automatski biva uneta u bazu adresa. Putem periodičnog newslettera informisaćemo Vas o aktuelnim aktivnostima Udruženja, predstojećim seminarima, edukacijama, tekstovima objavljenim na internet sajtu, kao i svim drugim informacijama za koje verujemo da predstavljaju informacije značajne za Vas, a čija distribucija je u skladu sa Statutom Udruženja.

REGISTRACIONE forme

Periodično aktivne registracione forme odnose se na proceduru prijave za učešće u edukacijama i drugim programskim aktivnostima Udruženja. Podaci uneseni u ove forme dostavljaju se na zvaničnu e-mail adresu, a koriste u svrhe evidencije rezervisanih mesta i drugih operativnih procedura koje su isključivo vezane za događaj u kome prijavljujete svoje učešće.

Ukoliko imate pitanja ili želite da uputite zahtev za brisanjem podataka iz naše evidencije, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese office.connectwomen@gmail.com.

Kolačići (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se primarno koriste radi unapređenja korisničkog iskustva. Prilikom prve posete sajtu, odnosno posete u kojoj je prepoznato da niste dali saglasnost za upotrebu kolačića, prikazaće vam se obrazac saglasnosti u donjem delu stranice, čime se smatra da ste upoznati sa Vašim pravom na odluku o njihovom skladištenju, procesuiranju i sakupljanju (odnosno na odluku o skladištenju, procesuiranju i sakupljanji kolačića koji nisu neophodni za ispravno funkcionisanje sajta). Saglasnost o kolačićima možete revidirati kontaktom na našu e-mail adresu office.connectwomen@gmail.com.