MISIJA

Svrha našeg postojanja je podrška žene da postane odgovorna, profesionalna, motivisana, jaka i hrabra. Odgovorna da u svojoj poslovnoj ideji istraje. Profesionalna da ne pristaje ni na šta manje od onoga što zaslužuje. Motivisana da izdrži pred izazovima i ne stane. Jaka jer je unutrašnja snaga podseća da je jačina stanje duha. Hrabra da pokaže i stoji iza svojih postupaka. Ova žena, žena preduzetničkog duha, predstavlja našu misiju. Mi znamo da ove žene postoje i da im je potrebno da i drugi to znaju. Znamo i da postoje žene kojima je potrebna profesionalna podrška, razumevanje i zajednica. Pokreće nas ideja da je svakoj ženi na putu ličnog i profesionalnog razvoja potrebno zaista malo da postane motivisana i napreduje.

VIZIJA

Želimo da pružimo podršku ženama iz različitih profesija i povežemo ih sa profesionalcima u cilju unapređenja znanja i veština. Organizovaćemo brojne edukacije i usavršavanja za sve članove i članice Udruženja „Poveži žene“ radi podsticanja ličnog razvoja i biznisa u cilju decentralizacije. Radićemo sa mladim ženama i njihove poslovne ideje realizovati radi ekonomskog razvoja Južne i Istočne Srbije.